TREK

Next up: 15 December, Alkmaar Sarong Banggi (One Night)

TREK in kunst?

TREK verbindt het lokale met het internationale door de luxe-/basisbehoeften van kunst & eten.

Performance & food als vertrekpunt voor ontmoeting.

<< ENG >>

craving art?

TREK connects the local with the international by way of the luxury/basic needs of art & food.

Performance & food as starting point for encounter.


trek  :  begeerte, lust, eetlust : trektocht : reis van de trekvogels
trek  : 
to make one’s way arduously


a concept by Lonneke van Heugten